ویژگی های محصول

* سازگاری با KNX
* ارتباطات دو طرفه
* قابلیت کنترل تا 250 دستگاه
ماژول KNX به طور کلی توسط کاربران حرفه ای استفاده می شود تا حق انتخاب بیشتری بین دستگاه ها داشته باشند و تعداد دستگاه های قابل کنترل توسط زیپاباکس را افزایش دهند.
* اضافه نمودن قابلیت KNX Home Automation به زیپاتو
* امکان اضافه کردن بیش از 250 دستگاه
* انتخاب از گستره وسیع دستگاه های KNX
* ارتباط دوطرفه، دستگاه ها می توانند وضعیت را گزارش دهند

مشخصات فنی محصول

پروتکل ارتباطی
KNX bus پروتکل ارتباطی
wired فرکانس ارتباطی
according to KNX bus specification طول برد

منبع تغذیه
internal from ZipaBox ورودی منبع تغذیه

اندازه ها
86 x 28 x 46 mm طول / عرض / ارتفاع
150g وزن

دیگر مشخصات
White رنگ
in expansion slot of ZipaBox محل و روش اتصال