ویژگی های محصول

- ماژول کوچک کلید دوپل قادر به تشخیص ولتاژ بالا و جریانات اضافی در مدار (جریان 7.5 A) برای چراغ یا دستگاه الکتریکی متصل به آن میباشد. در زمان تشخیص وضعیت اضافه بار، ماژول غیر فعال شده و کلید روشن خاموش آن قفل می شود و چراغ LED شروع به چشمک زدن میکند ،هر چند با خارج کردن کلید از مدار و اتصال دوباره آن، وضعیت اضافه بار در آن ریست شده و کلید در شرایط عادی شروع به کار می کند.

مشخصات فنی محصول

پروتکل ارتباطی
Z-wave پروتکل ارتباطی
30m indoor 100m outdoor line of sight طول برد

منبع تغذیه
100 ~240VAC ورودی منبع تغذیه
6.5A(230Vac/120Vac) MAXIMUM LOAD

اندازه ها
47.5 x 39 x 15.6 mm طول / عرض / ارتفاع
30g وزن

دیگر مشخصات
White رنگ